Aktualności

Ośrodek Certyfikacji Transportu z uprawnieniami

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dn. 21 marca 2017 roku, uzyskał zgodę na wykonywanie badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i stwierdzania zgodności z typem oraz na wydawanie certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Granty rektorskie dla kół naukowych

Ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2017 dla kół naukowych wpisanych do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, finansowane z rezerwy Rektora.

Fritz Studer Award 2017

Konkurs organizowany przez firmę Fritz Studer AG skierowany jest do absolwentów europejskich uczelni, w tym uczelni technicznych.

Nowoczesne, proekologiczne technologie bezpodsypkowych nawierzchni szynowych

5 kwietnia 2017 r. o godzinie  14:15 w sali nr 6 odbędzie się seminarium pt.: "Metody zapobiegania rozchodzeniu się drgań generowanych przejazdami pojazdów szynowych", na którym zaprezentowane zostaną oferowane przez Tines S.A. nowoczesne konstrukcje nawierzchni szynowych.

"OdLOTowy dzień z LOT"

Z inicjatywy dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka, prof. PW Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką 29 marca odbył się na Wydziale Transportu "OdLOTowy dzień z LOT" z udziałem przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych "LOT". Współorganizatorem wydarzenia było Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

Seminarium dot. zastosowania specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej wspólnie z firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k. zapraszają na seminarium MATLAB i Simulink na Politechnice Warszawskiej dotyczące praktycznego zastosowania specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich.

Konkurs 3Mind

Firma 3M Poland po raz kolejny organizuje konkurs 3Mind dla studentów III lub IV roku studiów technicznych, którzy nie boją się wyzwań i chcieliby pracować w jednej z wiodących firm technologicznych na świecie.

Dziekan Wydziału Transportu nagrodzona

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna otrzymała wyróżnienie w kategorii "Kobieta w nauce" Programu Kobieta Charyzmatyczna.

"OdLOTowy dzień z LOT"

Spotkanie "OdLOTowy dzień z LOT" będzie doskonałą okazją, żeby lepiej zapoznać się z ofertą tego pracodawcy. Pracownicy PLL LOT opowiedzą o zarządzaniu kryzysowym, o całym sektorze lotniczym, o tym, jak wygląda codzienna praca na lotnisku czy o tym, jak wygląda proces wdrożenia nowej floty samolotów z punktu widzenia technicznego.

15. Forum Młodej Logistyki

15. Forum Młodej Logistyki odbyło się 9 i 10 marca 2017 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. To największa i najstarsza konferencja studencka dedykowana branży TSL.  Forum Młodej Logistyki jest platformą wymiany doświadczeń między ekspertami działającymi w branży transportu i logistyki a młodymi ludźmi wchodzącymi na drogę kariery.