Aktualności

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki”

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza i FRACHT FWO zapraszają studentów Wydziału Transportu PW do udziału w V edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandard.pl Od teorii do praktyki”.

Najbliższe wydarzenia Biura Karier PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na warsztaty i spotkania z pracodawcami. Wydarzenia skierowane są do studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Amazon - Spotkanie z Pracodawcą

Zjedz śniadanie z Amazonem! Biuro Karier i Amazon zapraszają na spotkanie Brekfast and Networking Event, które odbędzie się sali Rady Wydziału Transportu 19 kwietnia 2017 roku.

Ośrodek Certyfikacji Transportu z uprawnieniami

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dn. 21 marca 2017 roku, uzyskał zgodę na wykonywanie badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i stwierdzania zgodności z typem oraz na wydawanie certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Granty rektorskie dla kół naukowych

Ogłoszono konkurs na granty rektorskie w roku 2017 dla kół naukowych wpisanych do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, finansowane z rezerwy Rektora.

Fritz Studer Award 2017

Konkurs organizowany przez firmę Fritz Studer AG skierowany jest do absolwentów europejskich uczelni, w tym uczelni technicznych.

Nowoczesne, proekologiczne technologie bezpodsypkowych nawierzchni szynowych

5 kwietnia 2017 r. o godzinie  14:15 w sali nr 6 odbędzie się seminarium pt.: "Metody zapobiegania rozchodzeniu się drgań generowanych przejazdami pojazdów szynowych", na którym zaprezentowane zostaną oferowane przez Tines S.A. nowoczesne konstrukcje nawierzchni szynowych.

"OdLOTowy dzień z LOT"

Z inicjatywy dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka, prof. PW Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką 29 marca odbył się na Wydziale Transportu "OdLOTowy dzień z LOT" z udziałem przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych "LOT". Współorganizatorem wydarzenia było Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

Seminarium dot. zastosowania specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej wspólnie z firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k. zapraszają na seminarium MATLAB i Simulink na Politechnice Warszawskiej dotyczące praktycznego zastosowania specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich.

Konkurs 3Mind

Firma 3M Poland po raz kolejny organizuje konkurs 3Mind dla studentów III lub IV roku studiów technicznych, którzy nie boją się wyzwań i chcieliby pracować w jednej z wiodących firm technologicznych na świecie.