Wydział Transportu PW prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce

fot. BPI PW

17 maja 2017 roku poznaliśmy wyniki pierwszego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport".

W  Rankingu oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, dających tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera. W aż 13 z nich pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Ponadto studia prowadzone na naszej Uczelni siedem razy znalazły się na drugim miejscu zestawienia i trzy razy na trzecim.

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność. Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W grupie znaleźli się zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu »