Zaproszenie do udziału w badaniu "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej"

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii nt. studiów i rynku pracy.

Wystarczy, że przy składaniu dokumentów do dyplomu zostawisz swój adres e-mail w dziekanacie. W momencie rozpoczęcia badania "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW" otrzymasz na ten adres link do ankiety on-line.

Z ubiegłorocznej edycji badania wynika, że 88% badanych absolwentów znalazło pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące od rozpoczęcia poszukiwań. 25% absolwentów nie musiało pracy szukać w ogóle, gdyż została ona im zaproponowana przez pracodawcę. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że kompetencje, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ankietowanych absolwentów to m.in.: analityczne myślenie, znajomość języków obcych, samodzielność zawodowa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wyniki poprzednich edycji dostępne są stale na stronie internetowej Biura Karier Politechniki Warszawskiej bk.pw.edu.pl