Aktualności

Program Legia Akademicka w Politechnice Warszawskiej

Informuję zainteresowanych studentów, że w środę, 27 lutego 2019 r., w godzinach 13:00 - 15:00, w sali 4.05 w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) przy ulicy Rektorskiej 4, odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczące programu Legia Akademicka

Szczegóły w w pliku pdf...

Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW informuje, że zapisy studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Wydziału Transportu

na zajęcia z Wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, odbyły się drogą elektroniczną w systemie USOSweb wg następującego harmonogramu:

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019

Informuję, że przygotowany został rozkład zajęć w semestrze letnim 2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualna wersja rozkładu znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Uwaga! Proszę sprawdzać numery sal, w których odbywają się zajęcia.

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu informuje, że w semestrze letnim roku akadem. 2018/2019 na semestrze 1 studiów stacjonarnych drugiego stopnia zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Audyt logistyczny,
  • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
  • Sterowanie ruchem lotniczym

Trwa nabór Kandydatów na trzecią edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników.

Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na semestr letni roku akad. 2018/2019

Uprzejmie informuję, że

od 18 lutego 2018 r. do 04 marca 2019 r.

w godzinach pracy Dziekanatu:

  • w pokoju 112 - od studentów studiów stacjonarnych,
  • w pokoju 111 - od studentów studiów niestacjonarnych,

przyjmowane będą wnioski o pomoc materialną od następujących kategorii studentów:

Koordynator Spraw Studenckich

Informuję, że Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Transportu PW powołała Koordynatora Spraw Studenckich.

Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2019 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.

Program ATHENS - rekrutacja

09 stycznia 2019 roku rozpoczął  się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Marzec 2019, która odbędzie się w dniach 16 - 24 marca 2019 roku.

Uwaga studenci 7 sem. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Informuję studentów 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w sesji egzaminacyjnej będą przystępować do zaliczeń i egzaminów,

że prace dyplomowe mogą składać do poniedziałku, 11 lutego br.

Uwaga! Konkurs skierowany do Studentów specjalności związanych z przemysłem, łańcuchem dostaw i pokrewnych.

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) zaprasza Wydział Transportu do udziału w pierwszej edycji cyklicznego konkursu CloudNine Industry 4.0 & New SCM Trends, skierowanego do studentów kierunków/specjalności związanych z przemysłem, łańcuchem dostaw i pokrewnych.

Wydział Transportu współorganizatorem tegorocznego zebrania organizacji ESTIEM.

ESTIEM Grupa Lokalna Warszawa działającej przy Politechnice Warszawskiej organizuje 57 oficjalne walne zebranie (Council Meeting) organizacji ESTIEM, na które przyjedzie około 300 studentów z najlepszych uczelni technicznych w Europie. Wydział Transportu PW wspierając wszelkie inicjatywy organizacji studenckich podjął się roli współorganizatora tegorocznego walnego zebranie organizacji ESTIEM

Future Female Leader in Product Supply

Zapraszamy studentki do wzięcia udziału w Future Female Leader in Product Supply w Warszawie w Fabryce Pampers organizowanym przez Procter & Gamble.

Uwaga studenci i doktoranci - indywidualne adresy e-mail w domenie PW!

Uprzejmie informuję, że od, 01 czerwca 2018 r. zgodnie z Decyzją nr 1/2018 Rektora PW z dnia 03 stycznia 2018 r. wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią są zobowiązani do korzystania wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW:

numer_albumu@pw.edu.pl

Uwaga! E-maile wysłane przez studentów PW z innych adresów niż ww. nie będą odczytywane.

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej Pan prof. dra hab. inż. Stanisław Wincenciak przesyłał informację o

IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca,

organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Informuję, ze Wydział Transportu PW realizuje zadanie nr 39 związane z projektem pn.

„NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

(nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17),

finansowanym w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

I edycja Programu Mentoringowego na Politechnice Warszawskiej

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt serdecznie zaprosić studentów do udziału w pierwszej edycji Programu Mentoringowego na Politechnice Warszawskiej. To szansa przede wszystkim dla osób, które wyróżniają się dużym potencjałem oraz odznaczają się wysoką motywacją do pracy, ale potrzebują wsparcia od praktyków biznesu posiadających szerokie doświadczenie.

6 edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki"

Informuję, że Polsko - Szwajcarska Izba Gospodarcza zaprasza studentów i doktorantów do wzięcia udziału w 6 edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki".

Program Stypendialny „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, od drugiego roku studiów i wyżej, mających do 26 lat.

Studenci! - zapraszamy Was na zajęcia inne niż wszystkie!

Zespół Rektorski INFOX zaprasza  na zajęcia - Kreatywny Semestr Projektowy. Ten przedmiot dodatkowy zaczyna się "inaczej" ... spotkaniem KICK OFF WEEKEND. Rozwijaj swoje umiejętności pracy grupowej i kreatywność. Wykorzystaj innowacyjne metody realizacji interdyscyplinarnych projektów zamawianych przez firmy.

Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2018/2019

Informuję, że Rada Wydziału Transportu PW na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę nr 122/IX/2018,  w sprawie szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2018/2019.

Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego we Lwowie

Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego we Lwowie zaprasza studentów Wydziału Transportu PW do wzięcia udziału w X Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. we Lwowie.

Uwaga studenci 1 semestru na wszystkich rodzajach studiów!

Studenci, którzy NIE ODBYLI szkolenia BHP, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (pokój 110)

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne II stopnia

Informuję, że uchwałą Rady Wydziału z dnia 12 lipca 2018 r. została utworzona nowa specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia

,,Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego".

Uwaga! Wybór nowej specjalności będzie możliwy na studiach stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od semestru zimowego roku akad. 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową nowej specjalności.

Uwaga studenci II i III roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuję, że został dokonany transfer do systemu USOS ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych przez studentów w poprzednim roku akademickim (w przypadku studentów III roku również w roku akademickim 2015/2016).

Studenci proszeni są o sprawdzenie poprawności danych, po zalogowaniu się do systemu USOSWeb.

W przypadku zauważania niezgodności, proszę o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie.

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Transportu PW

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2017/2018 zostały uruchomione nowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”.

Wyraź swoją opinię o Biurze Karier PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza studentów i absolwentów Wydziału do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadać oczekiwania i potrzeby osób korzystających lub chcących korzystać z usług biura.

Uwaga wszystkie osoby, które studiują lub będą studiować na Wydziale Transportu PW

Uprzejmie informuję, że studenci Politechniki Warszawskiej oraz osoby przyjęte na studia, mają przydzielone indywidualne numery kont bankowych, za pośrednictwem których studenci oraz osoby przyjęte na studia, zobowiązani są wnosić wszystkie opłaty, wymagane przez PW.

Program Stażowy w DHL Supply Chain

Uprzejmie informuję, że firma DHL Excel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. przekazała informację, dotyczącą programu stażowego dla absolwentów oraz studentów ostatniego roku studiów.