Staże studenckie w firmach zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Trwa nabór kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w IV edycji programu staży studenckich w firmach zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) dla studentów kierunku studiów Transport oraz słuchaczy studiów Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością kształcących się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Staże oferowane są wyłącznie studentom studiów I stopnia (min. 2 roku) oraz II stopnia kształcącym się na Wydziale Transportu PW (preferowani będą studenci specjalności powiązanych tematycznie z zarządzaniem flotą samochodową i mobilnością, w tym LiTTS, IEPS, AL) oraz słuchaczom lub absolwentom 4 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością, którzy rozpoczęli te studia maksymalnie po 3 latach od ukończenia studiów I lub II stopnia.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest również płynne posługiwanie się językiem polskim oraz brak stałego zatrudnienia lub stałej aktywności o charakterze zawodowej (np. współpraca) kandydata w firmie wynajmu długoterminowego samochodów (CFM), Rent a Car lub świadczącej usługi doradcze w zakresie finansowania i zarządzania flotami pojazdów.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji na staże zainteresowani powinni przesłać na adres mailowy mariusz.wasiak@pw.edu.pl:

 • życiorys.
 • list motywacyjny,
 • informację o preferowanym miejscu stażu.

O wstępnym przydziale kandydatów do miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz preferencje kandydatów. Natomiast ostateczna decyzja w zakresie kwalifikacji kandydata będzie należała do firmy oferującej staż, która również może przeprowadzić z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

Oferta staży w firmach PZWLP:

1. Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Liczba miejsc: 4
 • Przewidywany czas: 2 lub 3 miesiące, możliwość rozpoczęcia od początku lipca
 • Tygodniowy wymiar: 30-40 godz.
 • Przewidywane wynagrodzenie brutto: 20,00 zł/godz.
 • Przewidziana forma: stacjonarna w biurze firmy

 

2. Nivette Fleet Management Sp. z o.o.

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Liczba miejsc: 1
 • Przewidywany czas: 4 miesiące, możliwość rozpoczęcia od początku lipca
 • Tygodniowy wymiar: 30 godz.
 • Przewidywane wynagrodzenie brutto: 19,70 zł/godz.
 • Przewidziana forma: mieszana – stacjonarna w biurze firmy (80%) i zdalna (20%)

 

3. Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., BMW Group

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Liczba miejsc: 2 lub 3
 • Przewidywany czas: 3 miesiące, możliwość rozpoczęcia od połowy czerwca
 • Tygodniowy wymiar: 20 (2 osoby) lub 40 godz. oraz 30-35 godz. (1 osoba)
 • Przewidywane wynagrodzenie brutto: 19,70 zł/godz.
 • Przewidziana forma: stacjonarna w biurze firmy

 

4. Motorent Sp. z o.o. (Hertz)

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Liczba miejsc: 2 lub 1
 • Przewidywany czas: 3 miesiące, możliwość rozpoczęcia od początku lipca
 • Tygodniowy wymiar: 20-40 godz.
 • Przewidywane wynagrodzenie brutto: 19,70 zł/godz.
 • Przewidziana forma: 2 pierwsze miesiące stacjonarna w biurze firmy, 3 miesiąc stacjonarna w biurze firmy (80%) i zdalna (20%)

 

5. LeasePlan Fleet Management Polska 

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Liczba miejsc: 2 lub 3
 • Przewidywany czas: 3 miesiące, możliwość rozpoczęcia od początku lipca
 • Tygodniowy wymiar: minimum 15 godz.
 • Przewidywane wynagrodzenie brutto: 19,70 zł/godz.
 • Przewidziana forma: stacjonarna w biurze firmy (praca zdalna możliwa ew. w czwartki i piątki)

 

W celu uzyskania wglądu do szczegółowych programów staży osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Profesorem Mariuszem Wasiakiem poprzez e-mail (mariusz.wasiak@pw.edu.pl) lub Ms Teams.