Bezpieczeństwo logistyczne

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo logistyczne posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu oceny, projektowania i zarządzania systemami i procesami logistycznymi oraz stosowania w tym obszarze metod i technik: analizy statystycznej, modelowania matematycznego, prognozowania, programowania, sztucznej inteligencji oraz robotyzacji i automatyzacji procesów, nowoczesnych systemów, usług i aplikacji IT, jak również analizy ryzyka, niezawodności, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa systemów i procesów logistycznych. Potrafią również organizować przewozy ładunków z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, optymalizować zapasy, planować zabezpieczenie logistyczne imprez masowych i innych wydarzeń lub procesów, projektować elastyczne i odporne łańcuchy dostaw, a także przeprowadzać audyt bezpieczeństwa logistycznego i implementować standardy jakości i bezpieczeństwa, zarządzać projektami i sytuacjami kryzysowymi.

Absolwenci są przygotowani do pracy w roli projektantów systemów logistycznych i zarządzających procesami logistycznymi, a także specjalistów i audytorów, menedżerów w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych, konsultingowych, u operatorów logistycznych oraz w jednostkach badawczych.

 

  • Program studiów opracowany został we współpracy z otoczeniem gospodarczym i jest dopasowany do aktualnych wymagań rynku pracy.
  • Studia prowadzone będą w trybie hybrydowym - część zajęć odbywać się będzie online, a terminy innych zajęć będą dostosowane do potrzeb osób pracujących.
  • Nowoczesne metody nauczania, w tym Project Based Learning.
  • W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów na poziomie Wydziału i Uczelni.
  • Bogata oferta mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych.