Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w transporcie

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w transporcie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie statystycznej analizy danych, modelowania i zrównoważonego rozwoju systemów transportowych, wykorzystania technologii informacyjnych, technik programowania i sztucznej inteligencji w działalności transportowej, badania symulacyjnego procesów i projektowania uniwersalnego, jak również w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktury krytycznej oraz transportu, w tym w odniesieniu do systemów sterowania i zarządzania oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Znają standardy bezpieczeństwa i jakości w transporcie. Potrafią rozwiązywać praktyczne problemy oceny niezawodności oraz bezpieczeństwa systemów i procesów, a także prowadzić audyt bezpieczeństwa logistycznego. Znają zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące zarządzania kryzysowego. Posiadają wiedzę o elementach infrastruktury krytycznej oraz o zarządzaniu nimi i o sposobach ich ochrony, a także kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa, terroryzmu i cyberataków oraz potrafią dokonać oceny ryzyka. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

 

  • Program studiów opracowany został we współpracy z otoczeniem gospodarczym i jest dopasowany do aktualnych wymagań rynku pracy.
  • Studia prowadzone będą w trybie hybrydowym - część zajęć odbywać się będzie online, a terminy innych zajęć będą dostosowane do potrzeb osób pracujących.
  • Nowoczesne metody nauczania, w tym Project Based Learning.
  • W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów na poziomie Wydziału i Uczelni.
  • Bogata oferta mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych.