Aktualności

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Ośrodek Certyfikacji Transport uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transport Politechniki Warszawskiej uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei i został wpisany na listę europejskich jednostek notyfikowanych - NANDO pod numerem 2856.   

Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych na Politechnice Warszawskiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW podjął się zadania opracowania katalogu promującego zespoły prowadzące prace B+R na Politechnice Warszawskiej.

Zapraszamy do udziału #PowiedzPW: Inkubator Innowacyjności PW!

Inkubator Innowacyjności PW wraz z naszym Działem Badań i Analiz zapraszają do udziału w kolejnej odsłonie sondażu #PowiedzPW: Inkubator Innowacyjności PW! Wasze opinie i doświadczenia pomogą nam ulepszać program wsparcia inicjatyw biznesowych na Politechnice Warszawskiej. Ważne jest dla nas, by wciąż udoskonalać swoją ofertę, dlatego będziemy wdzięczni za każdy głos!!

Kontakt z pracownikami Wydziału Transportu

W związku z podjętymi na Wydziale Transportu działaniami, mającymi na calu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) zaleca się, aby kontakt z pracownikami wydziału ograniczał się do kontaktu tylko drogą elektroniczną.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera modernizację budynku Wydziału Transportu

Politechnika Warszawska konsekwentnie realizuje program rozwojowy oraz modernizacyjny posiadanych budynków. Niektóre z gmachów, w tym gmach Wydziału Transportu wymagały kompleksowych inwestycji. Często nie byłyby one możliwe bez udziału środków zewnętrznych, jak dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komunikat Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej.

X Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes

Katedra Logistyki oraz Koło Naukowe Logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na konferencję naukową X Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes pt.: „Logistyka – Wczoraj, dziś i jutro”, która odbędzie się w Warszawie (Kampus SGGW w Warszawie) w dniach: 14-15 maja 2020 roku.

Seminarium „Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem”

3 lutego 2020 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium „Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem” poświęcone tematyce analizy ryzyka obiektów technicznych, w szczególności elementów, urządzeń i systemów infrastruktury kolejowej, zorganizowanej przez Ośrodek Certyfikacji Transportu.

Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie uczestników studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością oraz studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2020 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.