Aktualności

Konferencja „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”

Dnia 20 czerwca 2017 roku  na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”,  zorganizowana przez Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Wiesława Zabłockiego, profesora PW – kierownika Zespołu oraz wieloletniego Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem (obecnie: Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu).

Zaproszenie do udziału w badaniu "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej"

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii nt. studiów i rynku pracy.

Rozstrzygnięty konkurs na kolejne stacje II linii metra

9 czerwca 2017 roku Metro Warszawskie ogłosiło wyniki konkursu na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie”. Zwycięską okazała się praca Konsorcjum firm AMC – Andrzej Chołdzyński i Biura Projektów „Metroprojekt”. W koncepcję tą swój wkład wniósł Zespół z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Prof. Marianny Jacyny (Dziekan Wydziału).

Nowy Zeszyt Naukowy Wydziału Transportu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego Zeszytu wydawanego w ramach Prac Naukowych Politechniki Warszawskiej - Transport.

Odszedł dr inż. Marek Buda

Dr inż. Marek Buda był współzałożycielem specjalności "Sterowanie Ruchem Drogowym", odszedł w wieku 65 lat, po 40 latach pracy na Wydziale.

Piknik Edukacyjny "Od Mikro do Makro"

Czy nauka może być zabawą, a zabawa nauką? Jak przekonać dzieci i młodzież do zainteresowania zagadnieniami technicznymi? Zapraszamy na kolejną edycję Pikniku Edukacyjnego "Od Mikro do Makro", który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem Od zabawy do technologii. Nauka na najwyższym poziomie zaprezentowana w przyjazny sposób – to kwintesencja Pikniku Edukacyjnego Politechniki Warszawskiej. W dniach 9-10 czerwca 2017 na terenie Kampusu Centralnego PW na wszystkich głodnych wiedzy czeka moc atrakcji.

Seminarium "Czym jest Blockchain i jakie są możliwości jego zastosowania"

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium "Czym jest Blockchain i jakie są możliwości jego zastosowania".

Spotkanie z Pracodawcą

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką zaprasza studentów i pracowników Wydziału Transportu PW na spotkanie z firmą IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Wydział Transportu PW prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce

17 maja 2017 roku poznaliśmy wyniki pierwszego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport".

Sukcesy na konferencji Urzędu Transportu Kolejowego

19 maja 2017 roku w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. W konferencji uczestniczyło około 100 osób zainteresowanych tematyką kolejową, jej historią oraz perspektywami rozwoju polskiej kolei.