Studenci wyjeżdżający - Athens Programme (PL)

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

Sesja Marzec 2021 zawieszona

Po głębokim namyśle, biorąc pod uwagę niepewność związaną z COVID-19, z przykrością informujemy, że Sieć ATHENS podjęła decyzję o zawieszeniu marcowej sesji Programu ATHENS.
Podjęcie tej decyzji nie było łatwe. W pełni podzielamy rozczarowanie studentów, ponieważ jako organizatorzy włożyliśmy wiele wysiłku w przygotowania, jednak zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz kadry jest najważniejsze.
Jesteśmy głęboko przekonani, że „pełne” doświadczenie sesji ATHENS wymaga bezpośredniego kontaktu między wszystkimi uczestnikami oraz współdzielenia czasu i przestrzeni.
Głęboko wierzymy w sens i znaczenie edukacji międzynarodowej. Z niecierpliwością czekamy na wznowienie działań w ramach Programu ATHENS, gdy tylko wrócą ku temu warunki.

  

Dodatkowych informacji udziela:

  • Dominika Frąk – Dudzińska
  • Koordynator Programu ATHENS
  • Centrum Współpracy Międzynarodowej
  • e-mail: dominika.frak@pw.edu.pl