Studenci wyjeżdżający - Erasmus+ (PL)

Uwaga! Studenci aplikujący na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ powinni w pierwszej kolejności sprawdzić terminarz składania wniosków na uczelni docelowej. W większości przypadków konieczne jest zarejestrowanie się w systemie i przejście przez procedurę ustaloną przez uczelnię partnerską. 

!!! Przed przystąpieniem do procesu aplikacyjnego proszę uważnie zapoznać się z  zasadami funkcjonowania Programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej:

___________________________________________________________________

Formularze dla wyjeżdżających:

Studia Erasmus+

           zgoda Dziekana będzie uzależniona od wyników rejestracji studenta

 
 

Praktyki Erasmus+

 

Uczelnie partnerskie:

Wykaz Uczelni, z którymi Wydział Transportu PW podpisał porozumienia dotyczące wymiany studentów Erasmus+:

 

Przydatne linki: