Studenci wyjeżdżający - Erasmus+ (PL)

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 

  

Zasady rekrutacji w ramach Programu Erasmus+ na Wydziale Transportu (studia, praktyki):

Uwaga! Studenci aplikujący na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ powinni w pierwszej kolejności sprawdzić terminarz składania wniosków na uczelni docelowej. W większości przypadków konieczne jest zarejestrowanie się w systemie i przejście przez procedurę ustaloną przez uczelnię partnerską.
 
 

Formularze dla wyjeżdżających:

Studia Erasmus+

Praktyki Erasmus+

 

Uczelnie partnerskie:

Wykaz Uczelni, z którymi Wydział Transportu PW podpisał porozumienia dotyczące wymiany studentów Erasmus+:

 

Przydatne linki: