Informacje dla klientów

OCT udostępnia wszystkim zainteresowanym podmiotom szczegółowe informacje:

  • o programie certyfikacji lub oceny wyceny ryzyka,
  • opis środków, dzięki którym OCT uzyskuje wsparcie finansowe, oraz informacje o opłatach, którymi są obciążani klienci
  • opis praw i obowiązków klientów,
  • o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań,
  • wniosek o certyfikacje, ocenę lub badania,
  • rejestr certyfikowanych wyrobów.

W celu uzyskania w/w informacji należy przesłać zapytanie na adres: biuro@oct.wt.pw.edu.pl.