Kontakt

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75 pok. 301
00-662 Warszawa

Sekretariat
tel.: +48 22 234 14 41
e-mail.: biuro@oct.wt.pw.edu.pl

Dyrektor
dr inż. Andrzej Kochan
e-mail.: ako@oct.wt.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora - Pełnomocnik ds. zarządzania systemem
dr inż. Przemysław Ilczuk
e-mail.: pil@oct.wt.pw.edu.pl