2019

"Wpływ usług Inteligentnych Systemów Transportowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego."

Dr inż. Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym.

"Metoda wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa w obiektach magazynowych."

Mgr inż. Tomasz Chojnacki (Metroplan Polska) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Michał Kłodawski.

"Wyznaczenie strategii uzupełniania obszarów kompletacji w obiektach logistycznych".

Mgr Marcin Łajszczak (Doktorant WT)  - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW.

"Wieloaspektowe badanie organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej z uwzględnieniem niskoemisyjnego transportu."

Mgr inż. Konrad Bachanek (Doktorant WT) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Roland Jachimowski.

"Metoda oceny efektywności łańcuchów dostaw wspieranych przez technologię identyfikacji radiowej RFID."

Mgr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska (W-ł Inżynierii Produkcji PW) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Ilona Jacyna Gołda, prof. PW.

"Wpływ wyboru strategii nadawania priorytetu lokalnego w koordynacji sygnalizacji świetlnej przy minimalizacji zakłóceń ruchu."

Mgr inż. Anna Górka (Doktorant WT) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.

SEMINARIUM NAUKOWE: Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej