2016

"Wybrane metody redukcji drgań i hałasu w transporcie samochodowym"

Dr inż. Andrzej Gągorowski
Prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Model organizacji ruchu na sieci kolejowej z uwzględnieniem rekuperacji energii"

Mgr inż. Michał Urbaniak (doktorant WT) - doktorat