2017

"Metoda oceny innowacyjnych interfejsów kierowcy w samochodach elektrycznych"

Mgr inż. Aldona Spirzewska (doktorant WT) - doktorat
Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

"Metodyka wspomagania decyzji w ocenie efektywności systemów transportowo-magazynowych"

Dr inż. Konrad Lewczuk - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Badania i modelowanie reakcji kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego"

Dr inż. Rafał Jurecki (Politechnika Świętokrzyska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wpływ sposobu ostrzegania przed pojazdami uprzywilejowanymi na zachowania kierowców"

Mgr inż. Mateusz Marciniewski  (Politechnika Świętokrzyska), doktorat
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. Politechniki Świętokrzyskiej

"Ocena efektywności zastosowania alternatywnych układów napędowych w pojazdach komunikacji miejskiej"

Mgr inż. Emilia Szumska (Politechnika Świętokrzyska), doktorat
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. Politechniki Świętokrzyskiej

"Modelowanie mobilności w aspekcie planowania transportu miejskiego"

Dr inż. Norbert Chamier-Gliszczyński (Politechnika Koszalińska) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych"

Dr inż. Magdalena Kaup (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie i ocena współczesnych systemów bezpieczeństwa i eksploatacji statków w zróżnicowanych strukturach transportu wodnego"

Dr inż. Grzegorz Rutkowski (Akademia Morska w Gdyni) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badanie wybranych obiektów logistycznych przy zastosowaniu metod symulacyjnych"

Dr inż. Mariusz Kostrzewski - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjny

"Metodyka wspomagania podejmowania decyzji w multimodalnych systemach przewozowych"

Dr inż. Roland Jachimowski - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Ocena efektywności planowania przewozów międzynarodowych transportem drogowym z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przejściach granicznych"

Mgr inż. Irena Jakowlewa (doktorantka) - doktorat
Opiekun naukowy Dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda  (Wydział Inżynierii Produkcji)