2020/2021

Seminaria Naukowe

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport w PW zawiadamiają, że w dniu 31.08.2021 r. odbędą się seminaria naukowe poświęcone prezentacji dorobku naukowego będącego podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

  1. Pana dr inż. Andrzeja Massela (Instytut Kolejnictwa) nt.: „Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2019” – o godzinie 14:15,
  2. Pani dr inż. Agnieszki Dąbskiej (Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) nt.: „Odporność filtracyjna piasków” – o godzinie 15:15.

Seminaria naukowe zostaną przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 19.08.2021 r., do godz. 14:00, wysyłając informację na adres e-mail: ilt.rnd@pw.edu.pl. Przed rozpoczęciem seminarium do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.

Pobierz plik (pdf, 653,20 kB)

VII Seminarium Naukowym Młodych Naukowców – Kół Naukowych i Doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Seminarium Naukowym Młodych Naukowców – Kół Naukowych i Doktorantów, które odbędzie się 9 grudnia 2020 roku o godzinie 16:30 (zdalnie – MS Teams).