Koordynator Spraw Studenckich

Informuję, że Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WT PW powołała nowego Koordynatora Spraw Studenckich.

Jest nim obecnie Pan Maksymilian Pobrotyn.

e-mail: koostudencki.wt@pw.edu.pl

Rolą Koordynatora jest:

  • współpraca z Prodziekanem ds Studenckich, Prodziekanem ds Kształcenia oraz Dziekanatem,
  • wsparcie studentów przy rozwiązywaniu problemów i konfliktów,
  • podejmowanie działań, w celu zapobiegania konfliktom w przyszłości,
  • pomoc studentom przy załatwianiu wszelkich spraw administracyjnych,
  • koordynacja przepływu informacji pomiędzy studentami, pracownikami dydaktycznymi oraz administracyjnymi Wydziału Transportu.  

Prodziekan ds Studenckich
dr inż. Jarosław Poznański