Dziekanat

Uwaga! Kontakt z pracownikami Dziekanatu możliwy jest również za pośrednictwem e-maila: dziekanat.wt@pw.edu.pl lub telefonów:

  • studia stacjonarne I  stopnia +48 22 234 71 97,
  • studia stacjonarne II stopnia, w tym dyplomanci (ze studiów stacjonarnych I i II stopnia) +48 22 234 71 88,
  • studia niestacjonarne I i II stopnia, w tym dyplomanci (ze studiów niestacjonarnych I i II stopnia) +48 22 234 58 76,
  • studies in English international.office.wt@pw.edu.pl
  • osoby wznawiające studia, w tym wznawiające na egzamin dyplomowy +48 22 234 58 78

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni

• czwartki godz. 14:00 — 15:00
• soboty zjazdowe godz. 13:00 — 14:00
pokój 109 NK oraz zdalnie na platformie MS Teams  
   

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Jarosław Poznański

• czwartki godz. 13:00 — 14:00
• soboty zjazdowe godz. 14:00 — 15:00
pokój 208 NK oraz zdalnie na platformie MS Teams  
   

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa Bieńko

dziekanat.wt@pw.edu.pl  

 

Opiekun studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni

jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl  

 

Koordynator Spraw Studenckich

Maksymilian Pobrotyn

koostudencki.wt@pw.edu.pl

   

 

 Dziekanat studiów stacjonarnych, pokój 112 NK

   
• poniedziałki, wtorki i piątki godz. 10:00 — 13:00
• środy nieczynny
• czwartki godz. 12:00 — 16:00

  

Dziekanat studiów niestacjonarnych, pokój 111 NK

   
• poniedziałki, wtorki i piątki godz. 10:00 — 13:00
• środy nieczynny
• czwartki godz. 12:00 — 16:00
• soboty zjazdowe godz. 10:00 — 13:00