Dziekanat

Godziny Przyjęć

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW

• w lipcu i sierpniu 2018 r. przyjęcia studentów są odwołane
   
   

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW

• w lipcu i sierpniu 2018 r. przyjęcia studentów są odwołane
   

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa Bieńko

dziekanat@wt.pw.edu.pl 

   
   
   

Opiekun studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. PW

• w lipcu i sierpniu 2018 r. przyjęcia studentów są odwołane

 

Koordynator Spraw Studenckich

Magdalena Burczyńska

koostudencki@wt.pw.edu.pl

   

 

 Dziekanat studiów stacjonarnych

• od poniedziałku do piątku godz. 09:00 — 15:00
   

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych

• od poniedziałku do piątku godz. 09:00 — 15:00