Wznowienia

Informacja dla osób skreślonych z listy studentów Wydziału Transportu PW.

Osoby skreślone z listy studentów kierunku Transport, prowadzonego na Wydziale Transportu PW, mogą ubiegać się o wznowienie studiów, zgodnie z informacją, która jest zamieszczona w plikach pdf:

Kontakt: magdalena.dabrowska@pw.edu.pl tel. 22 234 5878.

Prodziekan ds Kształcenia

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni