Domy studenckie

Zamiejscowi studenci Wydziału Transportu mogą ubiegać się o przyznanie miejsc w domu studenckim.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, przyznanych Wydziałowi Transportu, miejsca w domach studenckich przydziela się na podstawie list rankingowych.

Akademiki, w których mogą zostać zakwaterowani studenci WT PW to:

        ul. Uniwersytecka 5
        02-036 Warszawa
        tel. 22 234 4470

       ul. Akademicka 5
       02-038 Warszawa
       tel. 22 234 4401

Strona internetowa Systemu Elektronicznego Kwaterowania Studentów: https://kwaterunek.sspw.pl/