Lista najlepszych absolwentów Wydziału Transportu w roku akademickim 2022/2023

Uprzejmie informuję, że Prorektor ds Studenckich PW Pan prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, ogłosił listę najlepszych absolwentów Wydziału Transportu w roku akademickim 2022/2023:

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia do banku, potwierdzającego znalezienie się w określonej grupie najlepszych absolwentów PW, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem odpowiedniego Dziekanatu.

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Jarosław Poznański