Harmonogram roku akademickiego 2023/2024

1. Ustala się następujący szczegółowy harmonogram roku akademickiego 2023/2024:

1) 01.10.2023 r. (niedziela) - początek roku akademickiego, początek semestru zimowego
2) 02.10.2023 r. (poniedziałek) - uroczysta inauguracja roku akademickiego
3) 03.10.2023 r. (wtorek) - początek zajęć semestru zimowego
4) 10.11.2023 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5) 15.11.2023 r. (środa) - Dzień PW
6) 23.12.2023 r. (sobota) - początek wakacji zimowych
7) 02.01.2024 r. (wtorek) - ostatni dzień wakacji zimowych
8) 28.01.2024 r. (niedziela) - koniec zajęć semestru zimowego
9) 29.01.2024 r. (poniedziałek) - początek zimowej sesji egzaminacyjnej
10) 29.01.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
11) 29.01.2024 r. (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
12) 11.02.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
13) 11.02.2024 r. (niedziela) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
14) 12.02.2024 r. (poniedziałek) - początek okresu rejestracyjnego
15) 18.02.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego
16) 19.02.2024 r. (poniedziałek) - początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego
17) 29.03.2024 r. (piątek) - początek wakacji wiosennych
18) 02.04.2024 r. (wtorek) - ostatni dzień wakacji wiosennych
19) 29.04.2024 r. (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20) 30.04.2024 r. (wtorek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21) 02.05.2024 r. (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22) 17.05.2024 r. (piątek) - Juwenalia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23) 16.06.2024 r. (niedziela) - koniec zajęć semestru letniego
24) 17.06.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
25) 17.06.2024 r. (poniedziałek) - początek letniej sesji egzaminacyjnej
26) 30.06.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
27) 01.07.2024 r. (poniedziałek) - początek wakacji letnich
28) 01.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień wakacji letnich
29) 02.09.2024 r. (poniedziałek) - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej  
30) 02.09.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
31) 10.09.2024 r. (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
32) 15.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
33) 15.09.2024 r. (niedziela) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
34) 16.09.2024 r. (poniedziałek) - początek okresu rejestracyjnego
35) 29.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień okresu rejestracyjnego
36) 30.09.2024 r. (poniedziałek) - ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego

2. W PW Filia w Płocku nie ma zastosowania ust. 1 pkt 22, dzień wolny od zajęć w Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku - Juwenalia ustala się na dzień 24 maja 2024 r. (piątek).

3. W semestrze zimowym

26.10.2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

4. W semestrze letnim

15.05.2024 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Harmonogram w pliku pdf...