Harmonogram Zjazdów

Semestr I* (2023/2024)

1. Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjność systemu kolei 14-15.10
2. Interoperacyjność w aspekcie infrastruktury torowej 21-22.10
3. Interoperacyjność w aspekcie urządzeń sterowania ruchem kolejowym 04-05.11
4. Interoperacyjność w aspekcie osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się 18-19.11
5. Interoperacyjność w aspekcie zasilania sieci trakcji elektrycznej 02-03.12
6. Interoperacyjność w aspekcie obiektów inżynieryjnych 16-17.12
7. Interoperacyjność w aspekcie trakcji elektrycznej 13-14.01
8. Interoperacyjność w aspekcie ruchu kolejowego 27-28.01
9. Interoperacyjność w aspekcie taboru kolejowego 10-11.02

 Semestr II* (2023/2024)

10. Interoperacyjność w aspekcie aplikacji telematycznych 24-25.02
11. Interoperacyjność w aspekcie systemów telekomunikacyjnych 16-17.02
12. Obsługa systemu ETCS – laboratorium 23-24.03
13. Organizacja ruchu kolejowego – laboratorium 06-07.04
14. Symulacje prowadzenia ruchu kolejowego 1 – laboratorium 20-21.04
15. Symulacje prowadzenia ruchu kolejowego 2 – laboratorium 11-12.05
16. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa 18-19.05
17. Cyberbezpieczeństwo kolei 01-02.06
18. Proces dopuszczenia do eksploatacji podsystemów zgodnych z TSI 15-16.06
19. Obrona pracy końcowej (tryb zdalny) I termin - koniec lipca
II termin - początek września

* harmonogram zjazdów może ulec zmianie