Harmonogram Zjazdów

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz. 10:00-18:00, w niedzielę w godz. 9:00-14:00

Semestr I* (2023/2024)

1. Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjność systemu kolei 21-22.10
2. Interoperacyjność w aspekcie urządzeń sterowania ruchem kolejowym 04-05.11
3. Interoperacyjność w aspekcie infrastruktury torowej 18-19.11
4. Interoperacyjność w aspekcie zasilania sieci trakcji elektrycznej 02-03.12
5. Interoperacyjność w aspekcie osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się 16-17.12
6. Interoperacyjność w aspekcie trakcji elektrycznej 13-14.01
7. Interoperacyjność w aspekcie ruchu kolejowego 27-28.01
8. Interoperacyjność w aspekcie taboru kolejowego 10-11.02

Semestr II* (2023/2024)

9. Interoperacyjność w aspekcie aplikacji telematycznych 24-25.02
10. Interoperacyjność w aspekcie systemów telekomunikacyjnych 16-17.03
11. Obsługa systemu ETCS – laboratorium 23-24.03
12. Organizacja ruchu kolejowego – laboratorium 06-07.04
13. Symulacje prowadzenia ruchu kolejowego 1 – laboratorium 20-21.04
14. Symulacje prowadzenia ruchu kolejowego 2 – laboratorium 11-12.05
15. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa 25-26.05
16. Cyberbezpieczeństwo kolei 01-02.06
17. Proces dopuszczenia do eksploatacji podsystemów zgodnych z TSI 15-16.06
18. Interoperacyjność w aspekcie obiektów inżynieryjnych 22-23.06
19. Obrona pracy końcowej (tryb zdalny) I termin - koniec lipca
II termin - początek września

* harmonogram zjazdów może ulec zmianie