Rada Programowa

Skład rady programowej studiów podyplomowych „Interoperacyjność Systemu Kolei”: 

  • dr inż. Ignacy GóraPrezes Urzędu Transportu Kolejowego,
  • dr inż. Przemysław IlczukKierownik studiów podyplomowych,
  • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Dziekan Wydziału Transportu,
  • dr inż. Andrzej Kochan Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej,
  • mgr Józef Marek KowalczykPrezes Stowarzyszenia  Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego,
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczykwieloletni Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką oraz Kierownik Zakładu Telekomunikacji w Transporcie,
  • dr inż. Janusz Szkopińskiwieloletni Naczelnik wydziału w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownik Urzędu Transportu Kolejowego oraz ekspert w jednostce notyfikowanej.