Ogólna charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są realizowane przez dwa semestry oraz począwszy od szóstej edycji obejmują 202 godziny zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna ich część to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w mniejszych grupach. Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju, jak również Certyfikat ukończenia studiów wydawany wspólnie przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

Studia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS).

  • PZWLP to organizacja branżowa, skupiająca 17 najważniejszych firm branży wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) oraz największe sieciowe firmy Rent a Car. PZWLP istnieje od 2005 roku i reprezentuje obecnie ok. 80% rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce oraz 7 największych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów (Rent a Car).
  • SKFS również istnieje od 2005 roku i jest organizacją branżową, skupiającą fleet managerów z całego kraju, gdzie liczba członków to ponad 188 fleet managerów oraz liczba zarządzanych przez nich pojazdów to około 90 000 (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny budowlane oraz wózki widłowe).

Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych. Wykładowcy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, pełniącymi rolę operacyjną oraz zarządczą w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.

Niektórzy partnerzy biznesowi zaangażowani w realizację studiów podyplomowych deklarują możliwość dofinansowania uczestnictwa w tych studiach nieoznaczonym osobom na poziomie 50% opłaty za studia lub niższym. Dofinansowanie to w przypadku kolejnych edycji jest kierowane do około 2-8 osób, które zgodnie z zasadami rekrutacji mają największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, jak również spełniają dodatkowe warunki dofinansowania określone przez Partnera Biznesowego. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych bez doświadczenia zawodowego w branży flotowej mają możliwość odbycia płatnych staży w przedsiębiorstwa zrzeszonych w PZWLP (o ile spełnią warunki określone przez firmy oferujące staże).