Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Zakład prowadzi prace nad elementami kolejowej i drogowej infrastruktury transportowej w zakresie jej konstrukcji, eksploatacji i kształtowania, układami kierowania i sterowania procesami ruchu w transporcie kolejowym oraz organizacją i sterowaniem ruchem drogowym, sygnalizatorami świetlnymi, modelowaniem ruchu drogowego i procesów kolejkowych na skrzyżowaniach, funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej stało czasowej i akomodacyjnej.

Zadania realizowane są przez trzy zespoły naukowo-dydaktyczne:

 • Zespół Infrastruktury Transportu,
 • Zespół Sterowania Ruchem Drogowym,
 • Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Transport Systems Engineering and Management 
 • oraz kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego,

na których prowadzone są m.in. przedmioty:

 • Podstawy inżynierii ruchu
 • Infrastruktura transportu,
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem,
 • Pomiary w ruchu drogowym,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem.

Zakład dysponuje 7 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi, których część w latach 2017-2018 przeszła gruntowną modernizację: Laboratorium Techniki Cyfrowej i Automatyki, Sterowania ruchem drogowym, Metod modelowania i sterowania ruchem drogowym, Pomiarów ruchu drogowego, Sterowania ruchem kolejowym, Kierowania i sterowania ruchem kolejowym, Centrum modelowania i testowania systemów zarządzania i sterowania ruchem kolejowym.

Ich wyposażenie pozwala m.in. na projektowanie i syntezę cyfrowych układów sterowania ruchem w transporcie oraz symulowanie pracy sieci drogowej bądź zespołu projektowego.

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu powstał w 2017 roku z połączenia Zakładów: Infrastruktury Transportu (kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński) oraz Zakładu Sterowania Ruchem (kierownik: dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. uczelni). Od chwili jego powstania do roku 2020 kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński. Aktualnie Zakładem kieruje prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza.

Pracownicy