Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie

Zakład prowadzi prace badawcze nad systemami ATN, APM (Automated Transit Network, Automated People Movers), Ecological Car, Driveless Car, ergonomią środków transportu i inteligentnymi interfejsami człowiek-pojazd, środkami transportu dla osób z ograniczoną sprawnością, identyfikacją procesów trakcyjnych ze względu na stan pracy układu napędowego, innowacyjnymi źródłami i zasobnikami energii, oświetleniem infrastruktury transportowej oraz infrastrukturą dla pojazdów elektrycznych.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego,

w której prowadzone są przedmioty takie jak:

  • Technologie i systemy informatyczne,
  • Człowiek w Systemie Transportowym,
  • Elektrotechnika.

Zakład dysponuje 2 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Elektrycznego Wyposażenia Pojazdów Samochodowych oraz Laboratorium do badań systemów ATN i APM.

Laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę np. do pomiaru zmęczenia psychofizycznego człowieka z wykorzystaniem sygnałów EMG.

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych powstał w 2013 roku z połączenia Zakładów: Systemów Informatycznych i Trakcyjnych (kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela) oraz Zakładu Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych (kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski). Od momentu jego powstania do 01.10.2020 r. Kierownikiem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański. Obecnie Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek.