Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki powstał w 2022 roku, na skutek połączenia Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego oraz Zakładu Telekomunikacji w Transporcie w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu PW. Pracownicy tych zakładów utworzyli w ramach struktury Zakładu ITLiT dwa Zespoły badawczo-dydaktyczne, które podtrzymują tradycje naukowe wcześniejszych zakładów, jak również prowadzą badania w zakresie:

 • kształtowania struktur bezpiecznego zarządzania procesami ruchu lotniczego,
 • metod organizacji i sterowania ruchem lotniczym w obszarze kontrolowanym w aspekcie jakości realizacji procesu ruchowego,
 • kształtowania procesów ruchowych w rejonie portów lotniczych w aspekcie optymalizacji kosztowej, efektywnościowej i środowiskowej,
 • problematyki zarządzania eksploatacją portów lotniczych,
 • systemów wspomagania polityki transportowej uwzględniających operacyjne aspekty ruchu lotniczego,
 • projektowania i planowania systemów teleinformatycznych dla potrzeb transportu,
 • metod eksploatacji sieci i systemów teleinformatycznych dla potrzeb transportu,
 • bezpieczeństwa informacyjnego w transporcie,
 • rozwiązań telematyki transportu wspomagających zarzadzanie i kierowanie w transporcie,
 • projektowania inteligentnych systemów transportowych.

 

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

 • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym,
 • Inżynieria transportu lotniczego (studia II stopnia),
 • Sterowanie ruchem lotniczym (do czasu zakończenia cyklu kształcenia),
 • Teleinformatyka w transporcie,
 • Systemy IT w transporcie (studia niestacjonarne II stopnia).

 

Zespół Inżynierii Transportu Lotniczego

Zespół podtrzymuje tradycje naukowe Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego, którego pracami kierowali kolejno w latach: 2012-2020 prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski, 2003-2012 prof. dr hab. inż. Marek Malarski, 1996-2002 prof. dr hab. inż. Jan Borgoń. Prace naukowe pracowników Zespołu koncentrują się na badaniu i analizie procesów ruchu lotniczego oraz elementów metod i systemów zarządzania ruchem lotniczym i obejmują m.in.:

 • analizy przepustowości elementów przestrzeni powietrznej, lotnisk, systemów obsługi naziemnej,
 • analizy bezpieczeństwa ruchu lotniczego: ilościową i jakościową analizę incydentów lotniczych, wyznaczanie wskaźników bezpieczeństwa, safety assurance cases, ocenę skuteczności systemu kontroli bagażu i osób w porcie lotniczym,
 • modelowanie matematyczne i optymalizację operacji lotniczych: szeregowanie operacji lądowania, modelowanie faz lotu samolotu oraz procesów ruchu naziemnego,
 • organizację ruchu lotniczego: analizę opóźnień, optymalizację tras przelotu, analizę i optymalizację płynności ruchu,
 • problematykę czynnika ludzkiego w transporcie lotniczym: analizę pracy kontrolera ruchu lotniczego, operatora kontroli bezpieczeństwa bagażu i osób, dobór załogi lotniczej do zadań.

Pod opieką Zespołu działa Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, które jest organizacją studencką zrzeszającą fanów lotnictwa. Główne cele Koła to: rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu transportu lotniczego; nawiązywanie współpracy z instytucjami i firmami lotniczymi działającymi w kraju i za granicą; poznawanie innych entuzjastów lotnictwa; rozwijanie lotniczych pasji.

Od roku 2010 Zespół organizuje w cyklu dwuletnim Konferencję Naukową Air Traffic Engineering (www.konferencjairl.pw.edu.pl). Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu.

 

Zespół Teleinformatyki

Zespół podtrzymuje tradycje naukowe Zakładu Telekomunikacji w Transporcie, którego pracami kierowali kolejno w latach: od 2020 roku dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni, 2008-2020 prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, 1995-2008 prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, 1994-1995 dr inż. Jerzy Chmiel, 1981-1994 prof. dr hab. inż. Krystyna Ważyńska-Fiok. Zespół prowadzi prace badawcze:

 • nad projektowaniem sieci i systemów teleinformatycznych i analizą usług telematycznych,
 • platformami informacyjnymi w różnych obszarach transportu i logistyki,
 • rozwiązaniami monitoringu i rozpoznawania dla potrzeb transportu drogowego i miejskiego,
 • mobilnymi systemami wizyjnymi w transporcie drogowym,
 • systemami łączności kolejowej,
 • systemami telematyki wspomagającymi zarządzanie i kierowanie w transporcie,
 • projektowaniem inteligentnych systemów transportowych.

Zespół organizuje coroczną konferencję Zimowa Szkoła Niezawodności (www.zimowaszkolaniezawodnosci.pw.edu.pl) oraz w cyklu trzyletnim konferencję Transport XXI wieku (www.transport21.pw.edu.pl). Celem konferencji Zimowa Szkoła Niezawodności jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych w zakresie niezawodności obiektów i systemów technicznych. Celem konferencji Transport 21 wieku jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką transportu szynowego, drogowego, lotniczego i morskiego w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.