Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki

Zakład prowadzi prace badawcze nad systemami telematyki wspomagającymi zarządzanie i kierowanie w transporcie, projektowaniem sieci i systemów teleinformatycznych i analizą usług telematycznych, platformami informacyjnymi w różnych obszarach transportu i logistyki, rozwiązaniami monitoringu i rozpoznawania dla potrzeb transportu drogowego i miejskiego, mobilnymi systemami wizyjnymi w transporcie drogowym, systemami łączności kolejowej, rozwiązaniami telematyki dla transportu kolejowego, projektowaniem inteligentnych systemów transportowych.

 

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

  • Telematyka Transportu,
  • Inteligentne systemy transportowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Telekomunikacji w Transporcie: www.wt.pw.edu.pl/twt