Terminy egzaminów dyplomowych

 

miesiąc Specjalności

AL,

LiTTK,

LiTTS,

LiTTWiM,

OiTTS

IST,

SITT,

SRD,

SRK,

SRL,

TT,

ITL

DS,

IEPS,

RzS

IBET ZMM
luty
2024 r.
27 21 29 07 -
marzec
2024 r.
19 27 - 06 12
kwiecień
2024 r.
16 - - 24 16
maj
2024 r.
21 22 - 15 14
czerwiec
2024 r.
25 26 - 12 18
lipiec
2024 r.
02 - - 03 -
wrzesień
2024 r.
10 04 - 11 -

Uwaga!

Po złożeniu przez studenta w Dziekanacie Wydziału pracy dyplomowej, termin egzaminu dyplomowego, spośród podanych w tabeli, wyznacza Prodziekan ds. Kształcenia.

W wyjątkowych wypadkach podane terminy obron mogą ulec zmianie.

Legenda:

AL – Audyt logistyczny,

DS – Diagnostyka samochodowa,

IST – Inteligentne systemy transportowe,

IBET – Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu,

ITL - Inżynieria transportu lotniczego,

IEPS – Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,

LiTTK – Logistyka i technologia transportu kolejowego,

LiTTS – Logistyka i technologia transportu samochodowego,

LiTTWiM – Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,

OiTTS – Organizacja i technologia transportu szynowego,

RzS – Rzeczoznawstwo samochodowe,

SITT – Systemy IT w transporcie,

SRD – Sterowanie ruchem drogowym,

SRK – Sterowanie ruchem kolejowym,

SRL – Sterowanie ruchem lotniczym,

TT – Telematyka transportu,

ZMM – Zrównoważona mobilność miejska.