Terminy egzaminów dyplomowych

 

miesiąc Specjalności

AL,

LiTTK,

LiTTS,

LiTTWiM,

OiTTS

IST,

SITT,

SRD,

SRK,

SRL,

TT,

ITL

DS,

IEPS,

RzS

IBET ZMM
październik
2023 r.
10 18 19 18 17
listopad
2023 r.
21 29 30 22 -
grudzień
2023 r.
12 - 21 13 19
styczeń
2024 r.

09

23

17 18 17 16
luty
2024 r.
13 21 29 07 -

Uwaga!

Po złożeniu przez studenta w Dziekanacie Wydziału pracy dyplomowej, termin egzaminu dyplomowego, spośród podanych w tabeli, wyznacza Prodziekan ds. Kształcenia.

W wyjątkowych wypadkach podane terminy obron mogą ulec zmianie.

Legenda:

AL – Audyt logistyczny,

DS – Diagnostyka samochodowa,

IST – Inteligentne systemy transportowe,

IBET – Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu,

ITL - Inżynieria transportu lotniczego,

IEPS – Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,

LiTTK – Logistyka i technologia transportu kolejowego,

LiTTS – Logistyka i technologia transportu samochodowego,

LiTTWiM – Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,

OiTTS – Organizacja i technologia transportu szynowego,

RzS – Rzeczoznawstwo samochodowe,

SITT – Systemy IT w transporcie,

SRD – Sterowanie ruchem drogowym,

SRK – Sterowanie ruchem kolejowym,

SRL – Sterowanie ruchem lotniczym,

TT – Telematyka transportu,

ZMM – Zrównoważona mobilność miejska.