Kontakt do Dziekanatu

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

telefony do Dziekanatu :

  • studia stacjonarne I stopnia +48 22 234 71 97
  • studia stacjonarne II stopnia, w tym dyplomanci (ze studiów stacjonarnych I i II stopnia) +48 22 234 71 88
  • studia niestacjonarne I i II stopnia, w tym dyplomanci (ze studiów niestacjonarnych I i II stopnia) +48 22 234 58 76
  • studies in English +48 22 234 59 40
  • osoby wznawiające studia, w tym wznawiające na egzamin dyplomowy +48 22 234 58 78
 
Studia stacjonarne I stopnia:
mgr inż. Inesa Kruszka pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 71 97
  inesa.kruszka@pw.edu.pl
   
Studia stacjonarne II stopnia,
proces dyplomowania na studiach stacjonarnych I i II stopnia,
praktyki studenckie,
zakwaterowania w domach studenckich:
mgr Dorota Czak pok.: 112 NK
tel.:  +48 22 234 71 88
  dorota.czak@pw.edu.pl
 
Studia niestacjonarne I i II stopnia,
proces dyplomowania na studiach niestacjonarnych I i II stopnia,
stypendia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia:
Katarzyna Czymeryńska pok.: 111 NK
tel.:  +48 22 234 58 76
  katarzyna.czymerynska@pw.edu.pl
 
Studia niestacjonarne I i II stopnia,
stypendia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia,
wznowienie studiów, w tym wznowienie na egzamin dyplomowy:
mgr Magdalena Dąbrowska pok.: 111 NK
tel.: +48 22 234 58 78
  magdalena.dabrowska@pw.edu.pl
 
Studia w języku angielskim,
suplementy do dyplomów,
Erasmus+:
 
mgr Marzena Bukowiecka pok.: 110 NK
tel.: +48 22 234 59 40
  marzena.bukowiecka@pw.edu.pl
   
Kierownik Dziekanatu,
studia doktoranckie:
mgr Ewa Bieńko

pok.: 109 NK
tel.: +48 22 234 73 64

dziekanat.wt@pw.edu.pl

 
 
Opiekun studentów I roku studiów
dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni pok.: 315 NK
tel.: +48 22 234 77 07
  jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl
   
Koordynator Spraw Studenckich  
Maksymilian Pobrotyn pok.: 111 NK
tel.: +48 22 234 58 78
  koostudencki.wt@pw.edu.pl