Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

Badania prowadzone w Zakładzie dotyczą monitorowania stanu technicznego pojazdów i drogi, projektowania i doboru urządzeń do monitoringu, badania oddziaływań na obiekty i ludzi, identyfikacji i pomiaru oddziaływań dynamicznych, drgań i hałasu, oceny i mapowania klimatu akustycznego dla tras oraz węzłów komunikacyjnych, analizy oddziaływań parasejsmicznych, rejestracji zjawisk szybkozmiennych, analizy zjawisk dynamicznych dla kolei dużych prędkości, badań symulacyjnych dynamiki ruchu, analiz wibroakustycznch.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

  • Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu,

w której prowadzone są przedmioty takie jak:

  • Materiałoznawstwo,
  • Podstawy budowy maszyn,
  • Teoria sterowania i optymalizacji,
  • Symulacja układów technicznych.

Zakład dysponuje 3 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Materiałoznawstwa, Podstaw Budowy Maszyn oraz Diagnostyki Technicznej i Mechaniki.

Umożliwiają one poznanie zagadnień związanych z materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji elementów infrastruktury i środków transportu oraz technologii wytwarzania urządzeń transportowych

Od 2019 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni, natomiast w latach 2000-2019 Zakładem kierował prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz.