Aktualności

„Polska górą”

Zdjęcie ekipy

Bartosz Kołodyński, student Wydziału Transportu specjalności Sterowanie ruchem lotniczym, zrealizował projekt mający na celu pokazanie „z lotu ptaka” najpiękniejszych miejsc w Polsce.

Politechnika Warszawska najcześciej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. Politechniki są najbardziej obleganym typem uczelni, a szósty rok z rzędu najwięcej maturzystów aplikowało na Politechnikę Warszawską.

Model Krajowego Systemu Transportowego

Podczas konferencji „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”, organizowanej przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu PW w dniach 18-19 listopada 2014 roku, odbyła się prezentacja modelu przedstawiającego organizację przewozów w krajowym systemie transportowym z zastosowaniem programu PTV Visum.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej

W dniach 18-22 listopada 2014 roku Politechnika Warszawska organizuje cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów pomagających zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów oraz budowania własnej marki. Wszystkie te inicjatywy są  związane z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Współpraca z firmą PIMOT

30 października 2014 roku podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu PW. Celem zawartej umowy jest deklaracja współpracy poprzez podejmowanie wspólnych prac oraz rozwiązywanie problemowych zagadnień z dziedziny transportu oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Studenci Wydziału Transportu na podium w konkursie DPD

W konkursie logistycznym organizowanym przez firmę DPD Polska trzecie miejsce zajęli studenci Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Wydział Transportu PW rozpoczyna rekrutację na następujące kierunki studiów: „Inżynieria zarządzania portami lotniczymi”, „Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor” oraz  „Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych”.

Obrony rozpraw doktorskich

14 lipca 2014 roku w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW.

Politechnika Warszawska technicznie najlepsza

Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014".

Najlepsze kierunki związane z transportem i logistyką na Politechnice Warszawskiej

Według najnowszego rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost" absolwenci Politechniki Warszawskiej są najbardziej cenionymi kandydatami na rynku pracy w Polsce.

Prezentacja projektu Eco-Mobilność

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich na terenie Politechniki Warszawskiej zaprezentowane zostały wynalazki powstające w ramach projektu Eco-Mobilność. 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Szterk

Dziekan Wydziału uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 marca 2014 roku o godz.13:00 w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Szterk nt. „Dobór infrastruktury portu lotniczego do obsługi aglomeracji miejskiej w warunkach europejskich”.  

XIII Forum Młodej Logistyki oraz Logistyczne Targi Pracy

W dniach 6-7 marca 2014 roku po raz trzynasty w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się Forum Młodej Logistyki oraz Logistyczne Targi Pracy. Organizatorem obu wydarzeń jest Studenckie Koło Logistyki Stosowanej oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Profesor Mirosław Nader wyróżniony

fot. Biuro Rektora

Profesor Mirosław Nader został wyróżniony Złotą Odznaką przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za odbudowę dworu w Nowych Paskach.

III edycja badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej rozpoczyna kolejną edycję Badania Losów Absolwentów, którego celem jest poznanie opinii na temat ukończonych studiów oraz uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji Absolwentów PW na rynku pracy.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Kolińskiego

Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2014r. o godz.11:15 w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Kolińskiego nt. „Metoda specyfikacji i weryfikacji funkcji zależnościowych w systemach sterowania ruchem kolejowym”.

Informacja nt. terminu rekrutacji na studia podyplomowe

Dotyczy studiów podyplomowych „Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor”, „Inżynieria Zarządzania Portami Lotniczymi” oraz „Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych”

Nowa strona Wydziału

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną Wydziału Transportu.

PW i Skanska SA zawarły umowę w sprawie rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu

W dniu 15 stycznia 2014 r. Kanclerz PW, dr inż. Krzysztof Dziedzic, oraz Dyrektor Zespołu Projektów w Skanska SA, Marcin Hutyra, podpisali umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni stanowiącego główny obiekt dydaktyczny Wydziału Transportu.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego oraz Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Inżynieria Ruchu Lotniczego”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 maja 2014 roku w Hotelu Mościcki w Spale.

Grzegorz Dobrzyński laureatem konkursu CRF FIAT

12 lipca 2013 roku rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu Fiata na najlepszą pracę magisterską i doktorską zgłoszoną na tegoroczny konkurs w ramach tematyki preferowanej przez CRF FIAT.

Dofinansowanie rozbudowy Gmachu Nowej Kreślarni

4 marca 2013 roku w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu pt. „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.